Disclaimer

Disclaimer

Lion Air heeft grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling van deze website.

Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Lion Air is echter niet aansprakelijk te stellen voor onduidelijkheden en of foutieve informatie. Het opvolgen van de aangeboden informatie , links, documenten, adviezen en persoonlijke bevindingen geschiedt geheel op eigen risico!

Lion Air aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van deze site van Lion Air.
Lion Air geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie of documenten op deze sites, op welke wijze dan ook.

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.

 

Lion Air

Zie ook de Algemene Voorwaarden op onze website.

CONTACTGEGEVENS LION AIR

 

T +31 10 761 95 75

M +31 6 44 276 903

info@lionair.nl

Vliegveld van vertrek

 

Rotterdam The Hague Airport
Airportplein 60
3045 AP Rotterdam

weersomstandigheden - Lion Air
Weersomstandigheden - Regenbui boven Rotterdam Centrum - Lion Air